Privacy-beleid Praktijk Hoofddorp

Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Hoofddorp.
Ik ben er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u de website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Praktijk Hoofddorp niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.

Praktijk Hoofddorp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Communicatie
Wanneer u contact met mij opneemt via de telefoon, de e-mail of het contactformulier vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde informatie te kunnen verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen, beveiligde servers van Praktijk Hoofddorp. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Mocht blijken dat u na het contact geen gebruik wenst te maken van mijn diensten, zal ik ervoor zorgdragen dat uw gegevens z.s.m. worden verwijderd.

Privacy t.b.v. uw dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik leg een digitaal dossier aan welke via een beveiligd systeem wordt opgeslagen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 2. ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
 4. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn administrateur kan voldoen aan de wet op belastingverplichting.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven – zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist – 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘reflexzone therapie’
 • de kosten van het consult

Tot slot
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen. Denk hierbij aan een nieuwsbrief, etc.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Mocht u na het lezen van dit privacy-beleid nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.